Spółdzielnia Mieszkaniowa, w celu realizacji jednego z przedmiotów swojej działalności, może prowadzić działalność społeczno – oświatową i kulturalną na rzecz swoich członków.

Dział Społeczno-Oświatowy i Kulturalny działa w oparciu o dwie placówki , które zajmują się prowadzeniem działalności na terenie Piekar Śląskich.
Pierwsza z placówek mieści się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 jest to SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY, druga na osiedlu Powstańców Śl. przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 83 i jest to KLUB SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

Działalność, którą prowadzimy i praktykujemy ze sporym powodzeniem od lat, korzystnie wpływa na rozwój i integrację naszej społeczności. Prowadzimy różne formy zajęciowe, jak i doraźne imprezy oraz akcje cykliczne. Działania, które podejmujemy są ściśle związane z życiem miejscowego środowiska, sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, uwzględniają różnorakie potrzeby i zainteresowania.

Poprzez udział w organizowanych przez nas zajęciach, dzieci i młodzież otrzymują pozytywne wzorce zachowań, rozwijają swoje zainteresowania i talenty, a także odreagowują stres. Nasze placówki są miejscem spotkań zarówno dzieci i młodzieży jak i dorosłych mieszkańców naszych osiedli.

  • Wszystkie
  • Klub SM os. Powstańców
  • SDK Kazimierza Wielkiego

Spółdzielczy Dom Kultury – ul. Kazimierza Wielkiego 1

  • tel. 32 287 19 00

Klub Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Marii Skłodowskiej Curie 83

  • tel. 32 287 92 65

Kierownik Działu – IWONA GIZA
St. specjalista ds. społecznych, oświatowych i kulturalnych – ŁUKASZ BALCZAREK
St. specjalista ds. społecznych, oświatowych i kulturalnych – AGNIESZKA JAGUŚ
Inspektor ds. społecznych oświatowych i wychowawczych – MARIA MIŚ

Adresy

Spółdzielczy Dom Kultury – ul. Kazimierza Wielkiego 1

  • tel. 32 287 19 00

Klub Spółdzielni Mieszkaniowej – ul. Marii Skłodowskiej Curie 83

  • tel. 32 287 92 65
Pracownicy działu

Kierownik Działu – IWONA GIZA
St. specjalista ds. społecznych, oświatowych i kulturalnych – ŁUKASZ BALCZAREK
St. specjalista ds. społecznych, oświatowych i kulturalnych – AGNIESZKA JAGUŚ
Inspektor ds. społecznych oświatowych i wychowawczych – MARIA MIŚ

Archiwum