Piekary Śl., 08.10.2018r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich

Ogłasza przetarg

na Termomodernizację budynku Spółdzielczego Domu Kultury

przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich.

 

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin realizacji: IV kwartał 2018 r. – II kwartał 2019 r.

Ogłoszenie o przetargu: 08.10.2018 r.

Termin składania ofert: 29.10.2018 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymagań określonych w Specyfikacji.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Tabela równoważności
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót, osób
Załącznik nr 5 do SIWZ – Umowa
Załącznik nr 6 do SIWZ – Przedmiar robót
Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt budowlany
Załącznik nr 8 do SIWZ – Regulamin SDK

Pytanie i wyjaśnienie – odpowiedź nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie  wykonawcy