Zawiadomienie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając na podstawie § 122 ust. 1 i 2 statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich o godzinie 17:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich                    Piekary Śląskie,  dnia  04.05.2022 roku Leśna 22, 41 -940 Piekary Śląskie   Zawiadomienie   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając  na podstawie § 122 ust. 1 i 2  statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach. Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w…