Tereny do wydzierżawienia:

 

Konstytucji 3-go Maja 38 – Dz. 1576/1 – 290 m2

 

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni.

Zapraszamy na negocjacje cenowe. Oferty rozpatrywane będą w kolejności ich składania.