Piekary Śląskie, 03.07.2020 roku.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, działając  na podstawie § 122 ust. 1 i 2  statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 6 częściach w dniach  04, 05, 06, 07, 10 i 11 sierpnia 2020 roku.

Wszystkie części Walnego Zgromadzenia odbędą się w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich o godzinie 17:00.

 

  1. Zawiadomienie.
  2. Wytyczne.
  3. Ogłoszenie o wyborach na delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach na kadencję  2020 – 2024.
  4. Oświadczenie i wniosek w sprawie zgłoszenia  kandydata na delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach .
  5. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
  6. Lista zgłoszonych kandydatów na delegata na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.