Piekary Śląskie, dn. 31.05.2019 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich zaprasza wszystkich mieszkańców  naszej Spółdzielni do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie

 

„Zielony Zakątek 2019”

 

Przedmiotem konkursu jest:

 

  1. Najładniejszy balkon – loggia.
  2. Najładniejszy ogródek – skwer przy budynku lub bloku.

  

Udział w konkursie należy zgłosić w Administracji lub w Sekretariacie Zarządu przy ul. Leśnej 22 w godzinach urzędowania w terminie do 28.06.2019 roku lub przesłać

e-mailem na adres sekretariat@smpiekary.pl

 

Regulamin Konkursu „Zielony Zakątek”

Formularz zgłoszeniowy