„Za Zasługi Dla Spółdzielczości”

Najwyższy organ spółdzielczy, jakim jest Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie, na wniosek Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,  doceniając rolę naszej  Spółdzielni  w kształtowaniu pozytywnej opinii społecznej o polskim ruchu spółdzielczym i wysoko oceniając  dotychczasową pracę oraz nasz dorobek, uchwałą nr 16/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 22 marca 2018 roku nadała naszej Spółdzielni odznakę „Za Zasługi Dla Spółdzielczości”.

Odznaczenie to wręczyła w dniu 17 października 2018 roku na ręce Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Żydka,  Pani Joanna Koch – Kubas – Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach , Pełnomocnik  Krajowej Rady Spółdzielczej  w Warszawie.

Informacja o nadaniu naszej Spółdzielni tej odznaki została  umieszczona, w wydawanym przez  Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie w Monitorze Spółdzielczym nr 2 z 30 kwietnia 2018 roku.

Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego

Orły Polskiego Budownictwa

wyr-005

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich pragnie poinformować, że jako jedyna ze Śląska została wyróżniona nagrodą „ Orły Polskiego Budownictwa 2011 ” w kategorii inwestor.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 29. 10.2011 r. w hotelu „ Gromada ” w Warszawie, gdzie podczas Wielkiej Gali „ Polska Przedsiębiorczość 2011 ” Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP wręczył nam tą zaszczytną nagrodę.

Konkurs „ Orły Polskiego Budownictwa 2011 ” był organizowany pod patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Uzyskana nagroda „ Orły Polskiego Budownictwa 2011 ” to bardzo duże wyróżnienie naszej Spółdzielni Mieszkaniowej w skali całego kraju, ze względu na zasięg jakim objęty był konkurs „ Polska Przedsiębiorczość 2011 ”. Zdajemy sobie sprawę, że uzyskane wyróżnienie będzie się przyczyniać do promocji Miasta Piekary Śląskie nie tylko w aglomeracji śląskiej.

Laureaci konkursu przez okres roku prezentowani będą w biznesowych magazynach o krajowym zasięgu: „ Fakty Magazyn Gospodarczy ”
„ Magazyn VIP ” oraz „ Magazyn Eurostyl ”. Stwarza to znakomitą okazję do pokazania osiągnięć, zaprezentowania sukcesów i naświetlenia planów na przyszłość. Mamy nadzieję, że będzie to również pomocne narzędzie w utrzymywaniu dobrego imienia naszej Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasta Piekary Śląskie jako miasta zaspakajającego potrzeby mieszkaniowe jego Obywateli.

Śląski Certyfikat Rzetelni w Biznesie 2013

wyr006

Certyfikat Rzetelni w Biznesie w Kategorii Zarządzanie Nieruchomościami.

W dniu 22.06.2013 r. na Wielkiej Gali „Rzetelnych”, która odbyła się w Warszawie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich została uhonorowana statuetką programu „Rzetelni w Biznesie” oraz uzyskała certyfikat Rzetelni w Biznesie w kategorii Zarządzanie Nieruchomościami.

Program „Rzetelni w Biznesie” realizowany jest pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz marszałków i wojewodów polskich województw.

Honorowymi patronami programu są: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawowym celem programu „Rzetelni” jest kreowanie podmiotów gospodarczych, które z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie, spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi, jak również troską i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Pismo Wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego. Pismo Sekretarza Stanu Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego.  Pismo Pismo Ministra Pracy i Polityki Społeczneji  Władysław Kosiniak-Kamysz.

Niech słowo „rzetelny” przyniesie kolejne sukcesy w naszym Spółdzielczym życiu i działaniu.

Śląski Certyfikat Rzetelni w Biznesie 2012

wyr001

W dniu 23.06.2012 r. na Wielkiej Gali „Rzetelnych”, która odbyła się w Warszawie w Hotelu „Gromada” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich została wyróżniona Certyfikatem „Rzetelni w biznesie” oraz statuetką „Rzetelni w biznesie”.

Organizatorami programu „Rzetelni” byli: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej, Ministerstwo Gospodarki reprezentowane przez V-ce Premiera Waldemara Pawlaka oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentowane przez Panią Minister Elżbietę Bieńkowską. Gościem honorowym Gali był Pan Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.

Podstawowym celem programu „Rzetelni” jest kreowanie i umacnianie etycznych działań w czterech obszarach życia społecznego i gospodarczego przedsiębiorczości samorządu, ochronie zdrowia oraz instytucji.

Program „Rzetelni” objęty był również patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego tj. Pana Martina Schulza. Ten fakt nadaje programowi odpowiednią rangę i prestiż, w którym dominuje dbałość o dobro społeczne i środowisko jako wyznaczniki profesjonalizmu i rynkowej pozycji firmy.

Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz stwierdził natomiast, że podmioty gospodarcze biorące udział w programie „Rzetelni” wzmacniają swoją pozycję wizerunkową przyczyniając się do gospodarczego sukcesu swojego regionu i miasta.

Pismo Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza w związku z uzyskaniem Śląskiego Certyfikatu ” Rzetelni w Biznesie ”  Pismo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Stanisława Korfantego w związku z uzyskaniem Śląskiego Certyfikatu ” Rzetelni w Biznesie „

wyr003