Protokoły Zarządu SM w 2018 r.

Akty prawne

Stosownie do postanowień art. 93 § 4 ustawy „Prawo spółdzielcze” informacja o wynikach lustracji zostanie przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

List polustracyjny Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach z dnia 30.04.2015 roku zamieszczamy poniżej.

Protokół z przeprowadzonej lustracji jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Leśnej 22 pokój nr 4a w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:00 do 15:00 , czwartek od 9:00 do 17:00 .

Zgodnie z § 15 pkt. 8 ust. 4 i § 15 pkt. 9 statutu naszej Spółdzielni, protokół ten zostanie udostępniony na stronie internetowej dla członków Spółdzielni.

 

LIST POLUSTRACYJNY za okres 2012 r.- 2014 r.

Protokół z lustracji pełnej działalności w okresie 2012 r.- 2014 r.