Piekary Śląskie, dnia 01-05-2021 roku.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańców zasobów administrowanych  

przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich

 

 

 

Szanowni Państwo.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie to jako akt prawa unijnego obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni  w celu ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych.

Ponadto  informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych  oraz przysługujących im prawach:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie ul. Leśna 22,

tel. (32) 287 19 10, fax (32) 287 18 10

NIP: 6530000293, Regon:0000484771, KRS:0000133609

 

Jako  Administrator Danych Osobowych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć u Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Krzysztof Bondka pod adresem rodo@smpiekary.pl lub listownie na adres siedziby Spółdzielni.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółdzielnię  wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu zarządzania nieruchomościami wspólnymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a w szczególności:

 

  • Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018r. poz. 845 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz.1560  z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 716 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity : Dz.U. 2016 poz.1610 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, z późniejszymi zmianami),
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 121, z późniejszymi zmianami).

 

Z powyższych względów  podawanie Spółdzielni danych osobowych  jest niezbędne.

Spółdzielnia informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zaprzestanie przetwarzania i usunięcie danych osobowych nastąpi w przypadku wygaśnięcia stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Spółdzielnią Mieszkaniową w Piekarach Śląskich.

Podane przez Państwa dane nie będą powierzane podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji w których powierzenie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania oraz w sytuacjach jeżeli będą tego nakazywały przepisy prawa.

Ponadto w sytuacji, gdy przetwarzanie danych  narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).