Po zarejestrowaniu w Sądzie Powiatowym w Bytomiu pod numerem RS 347 w dniu 15.10.1958 roku „Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa typu lokatorskiego w Piekarach Śląskich” uzyskała osobowość prawną. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 2.01.1959 roku zmieniono nazwę spółdzielni na Pracowniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Strzecha”.

– Uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.1962 roku przyjęła Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy KWK „Andaluzja” oraz z dnia 26.05.1964 roku Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Zgoda” przy KWK „Julian”.

– Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30.04.1964 roku zmieniła nazwę na „Międzyzakładową Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich, która to nazwa została zmieniona na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.04.1978 roku na „Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich”, która obowiązuje do dzisiaj.

Założycielem Spółdzielni były 34 osoby: Bec Henryk, Boś Stanisław, Cieśla Wanda (Czempiel), Duda Anna, Frysz Zygmunt, Gzel Leonard, Halaburda Tadeusz, Karwot Gerard, Kiczka Tomasz, Kot Helena, Kot Magdalena, Kucharowski Rudolf, Lukosz Karol, Maksysz Emmanuel, Matejczyk Gertruda, Morawiec Józef, Mrozek Anna, Naskręski Jan, Nawratek Stefan, Nowacki Stefan, Ordoń Bronisława, Patelka Stanisław, Potempa Florian, Reichel Bronisław, Seget Edmund, Skompa Edeltrauta, Skrzypiec Wanda, Spandlowska Hildegarda, Stanowski Ernest, Szaton Paweł, Śliwiński Stanisław, Wroński Ryszard, Żurecki Ludwik.
Wśród założycieli znajdowało się 17 pracowników umysłowych, 11 pracowników fizycznych, 3 górników, 2 ekspedientki sklepu, jeden lekarz.

Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pyka Augustyn, następnymi byli w kolejności:
Patelka Stanisław, Huchla Adam, Jaklewicz Stefan, Lubos Stefan, Kittel Hubert, Cisek Józef, Witas Józef, Piecha Jan, Kachel Henryk, Żurecki Marek, Piecha Jan, Lasczyk Paweł oraz Szernich Rudolf – obecny Przewodniczący RNS.

1960 rok to rok oddania do użytku pierwszego budynku na os. „Pod Lipami” przy ulicy Pod Lipami 22, gdzie w następnych latach do 1971 roku powstanie jeszcze 14 budynków w których zamieszkało 106 rodzin. W 1964 roku po przyłączeniu się Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” przybyło 5 budynków z osiedla „Wieczorka”, gdzie do 1975 roku wybudowano jeszcze 23 budynki i liczba mieszkań na tym osiedlu wzrosła do 1439. Od 1966 – 1973 roku wybudowano dalsze budynki na osiedlu „Andaluzja” razem 253 mieszkania w tym z budynkiem przy
ul. M.C. Skłodowskiej 18.
W 1975 roku w związku ze zmianą granic administracyjnych, przyjęto ze Spółdzielni „Strzecha Rodzinna” z Bytomia 182 mieszkania w 6 budynkach na osiedlu Brzeziny. Liczba eksploatowanych mieszkań przekroczyła 2 tysiące.
W latach 1975 – 1984 powstało osiedle „Powstańców Śląskich’ na którym Spółdzielnia posiada 34 budynki mieszkalne z 1417 mieszkaniami. Jednocześnie w latach 1977 – 1983 wybudowano 26 budynków na os. Buczka z 1202 mieszkaniami. W latach 1980 – 1982 oddano do użytku 8 budynków na osiedlu „Sowińskiego” z 255 mieszkaniami.
W latach 1983 – 1988 powstało osiedle „Wieczorka-Wschód” z 20 budynkami i 660 mieszkaniami. W roku 1987 oddano do użytku dwa budynki – 68 mieszkań przy ul. Janty-Wigury i Kalwaryjskiej. Na koniec 1988 roku liczba budynków wyniosła 148 a ilość mieszkań 5580. Spółdzielnia wybudowała także dla górnictwa w latach 80 tych domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Osiedle „Kasztanowa” – 52 domki i Osiedle „Kamienna” – 226 domków przekazanych po wybudowaniu na własność członków.
W trakcie realizacji nowych osiedli wybudowano także szereg obiektów towarzyszących budownictwu mieszkalnemu m. in. Pawilony handlowe, dom kultury, zaplecze techniczno – socjalne zakładu budowlano – remontowego, infrastrukturę techniczną, hydroforownie, węzły cieplne, sieci itp.
Na osiedlu Powstańców Śląskich w związku z odmową przyjęcia sieci i urządzeń tak przez KWK „Andaluzja” jak i PEC Bytom, utworzono własne służby do eksploatacji urządzeń energetycznych. Od 6 maja 1999 roku Spółdzielnia jako Przedsiębiorstwo Energetyczne, otrzymało koncesję na przesyłanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem.
Na osiedlu „Sowińskiego” w związku z zagrożeniem dostaw ciepła z kotłowni upadającej firmy „Transmasz” zbudowano w 1996 roku własną kotłownię gazową o mocy 1,2 MW. Po 10 latach eksploatacji ze względu na rosnące ceny gazu, Spółdzielnia Mieszkaniowa przyjęła ofertę tańszego ciepła z sieci firmy ENMAG E.G
i kotłownia gazowa od 2006 roku jest nieczynna.
W latach 90 – tych na zlecenie KWK „Andaluzja” oraz Z.G.H. „Orzeł Biały” zarządzano budynkami zakładowymi, które po wzroście czynszów regulowanych w 1999 roku co ułatwiło zarządzanie, przejęły w zarząd spółki z o.o. utworzone na bazie pracowników restrukturyzowanych zakładów. Wprowadzenie gospodarki rynkowej, zlikwidowanie tanich kredytów dla budownictwa mieszkaniowego powstrzymało realizację przygotowanego na początku lat 90-tych pod względem dokumentacji i spraw terenowo – prawnym, nowego osiedla dla 1500 rodzin „Na Lipce”. Pełne koszty budowy mieszkań od tego czasu są w stanie sfinansować tylko nieliczni. Gmina ostrzegała, że w przypadku nie przystąpienia do budowy, rozwiąże umowę wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni ponad 27 hektarów.
We wrześniu 1999 roku rozpoczęto budowę tego osiedla przez Spółdzielnię a tym samym rezygnację z firmy „Dialog-Bau” Polen, która miała realizować inwestycję poprzez „Wspólnotę Inwestorów” do której nie przystąpiła wystarczająca ilość osób. Na wydzielonej części osiedla o powierzchni 3,65 ha dotychczas wybudowano i oddano do użytku 24 domki w zabudowie szeregowej z przekazaniem wraz z gruntem na własność oraz 150 mieszkań w małych domkach 3 kondygnacyjnych na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu oraz w systemie developerskim.
Budowa osiedla „Na Lipce’ nie może być realizowana bez udziału Gminy – właściciela terenu, który potrzebuje uzbrojenia technicznego w sieci podziemne oraz drogi i chodniki. Dotychczas Gmina wywiązywała się z tego zakresu.. Pomoc jest także potrzebna ze strony dostawców mediów – energii elektrycznej, gazu i wody z którymi Spółdzielnia na bieżąco współpracuje w tym zakresie.