Podwyższone opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

lp. Adres Decyzja Prezydenta miasta Orzeczenie SKO

 

Selektywna zbiórka.