Wspólny Dom to gazetka Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich redagowana przez pracowników i społeczników Spółdzielni Mieszkaniowej. Na jej łamach informujemy Państwa o wszystkim, co dzieje się w naszej społeczności. O zamianach prawa, prowadzonych remontach, problemach, sposobach ich rozwiązywania i wszystkim co dotyczy członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Nakład gazety wynosi niemal 6 tysięcy egzemplarzy, które trafiają bezpłatnie pod drzwi wszystkich spółdzielców.

Chcieliśmy poinformować, że w nr 42 naszej gazetki, na stronie 3 w artykule “Sprawozdanie Zarządu za 2009 rok” wkradł się błąd: zamiast podtytułu “Koszty zarządzania” powinno być “Koszty zarządu ogólnego”.