Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich ogłasza nabór kandydatów na następujące stanowiska

 

 

 

MISTRZ DS. BUDOWY I REMONTÓW

 

Wymagania:

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, wykształcenie min. średnie – kierunek  budownictwo, doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami budowlano – remontowymi, biegła obsługa komputera, sporządzanie kosztorysów, umiejętności interpersonalne, doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność szybkiej analizy informacji, kreatywność, samodyscyplina, obowiązkowość, sumienność, uczciwość, zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania czasem pracy.

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@smpiekary.pl bądź osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich ul. Leśna 22  Piekary Śląskie. Zastrzegamy prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji na stanowisko:  MISTRZ DS. BUDOWY I REMONTÓW prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich, ul. Leśna 22 41-940 Piekary Śląskie, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Klauzula informacyjna dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie internetowej www.smpiekary.pl

 

Oferta wraz z klauzulą do pobrania : Oferta Pracy Mistrz

 

 

 

MURARZ – TYNKARZ

( praca przy termomodernizacji budynków)

Wymagania:

szkoła zawodowa o profilu budowlanym, doświadczenie zawodowe  min. 3 lata.

 

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@smpiekary.pl bądź osobiście w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich ul. Leśna 22  Piekary Śląskie. Zastrzegamy prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji na stanowisko MURARZ – TYNKARZ prowadzonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piekarach Śląskich, ul. Leśna 22 41-940 Piekary Śląskie, zgodnie z art. 6 ust. 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Oferta wraz z klauzulą do pobrania : Oferta Pracy Murarz