Jeżeli posiadasz już login i hasło możesz w tej chwili przejść na stronę logowania do S.I.O.M.

System Internetowej Obsługi Mieszkańca

Z dniem 1 stycznia 2014r. uruchomiony został dostęp do Systemu Internetowej Obsługi Mieszkańca (SIOM) Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Zadaniem  systemu jest udostępnienie mieszkańcom informacji na temat wpłat oraz należności.

Nowa wersja systemu SIOM pozwala na:

 • przeglądanie informacji o naliczonych zobowiązaniach w ujęciu rocznym,
 • przeglądanie informacji o zaksięgowanych wpłatach w ujęciu rocznym,
 • przeglądanie salda konta użytkownika na określony dzień miesiąca,
 • dostęp do danych rozliczeniowych mieszkań,
 • dostęp do dokumentów publikowanych w Internecie przeznaczonych dla członków spółdzielni,
 • prezentację danych w formie wykresów oraz tabel.

Aby uzyskać dostęp do systemu niezbędne jest posiadanie identyfikatora oraz hasła, które można uzyskać wysyłając na adres  siom@smpiekary.pl  następujące dane :

 • imię i nazwisko właściciela mieszkania
 • dokładny adres mieszkania
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
 • w temacie wpisać tekst SIOM

Po przeprowadzonej weryfikacji otrzymają Państwo na swoją skrzynkę email informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Proces wydania wniosku trwa do 14 dni roboczych dla obecnych członków, natomiast dla osób które, przejmują mieszkanie po wcześniejszym członku wydłuża się do 30 dni. 

W związku z pracami konserwacyjnymi w miesiącu maj, dane w systemie pojawią się z opóźnieniem. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat rozliczeń prosimy o bezpośredni kontakt z działem czynszów pod numerem telefonu 032 287 19 10 wew. 321.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku po odbiór przygotowanego dla Państwa dokumentu, należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości w budynku Zarządu przy ul. Leśnej 22 pokój nr 27.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Pytanie: Czy system udostępnia dane rozliczeniowe osób będących członkami wspólnot mieszkaniowych?

Odpowiedź: Nie. System Internetowej Obsługi Mieszkańca (SIOM) prezentuje tylko dane rozliczeniowe mieszkań będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

 1. Pytanie: Czy jeżeli oprócz mieszkania jestem właścicielem garażu to jego dane rozliczeniowe pojawią się w systemie SIOM?

Odpowiedź: Tak. W przypadku jeżeli dany mieszkaniec posiada, oprócz mieszkania, garaż lub jest właścicielem wielu mieszkań, jedno konto SIOM pozwala na dostęp do danych wszystkich mieszkań, garaży.

 1. Pytanie: Czy tylko członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich mają dostęp do dokumentów publikowanych na stronie smpiekary.pl?

Odpowiedź: Tak. Osoby posiadające konto w systemie SIOM i będące członkami Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich uzyskują dostęp do dokumentów publikowanych na stronie internetowej spółdzielni.

 1. Pytanie: Jak mogę zmienić hasło dostępowe do mojego konta SIOM?

Odpowiedź: W przypadku konieczności zmiany hasła, należy wysłać informację na adres: siom@smpiekary.pl w której należy podać swoje dane osobowe, login do systemu SIOM oraz informację o konieczności zmiany hasła. Po zmianie hasła zostaną państwo poinformowani o możliwości odbioru nowych dokumentów do logowania.

 1. Pytanie: Czy login i hasło mogę odebrać zdalnie?

Odpowiedź: Nie. Zgłoszenie chęci uzyskania loginu i hasła odbywa się w sposób elektroniczny pod adresem siom@smpiekary.pl. Sam odbiór dokumentów do logowania odbywa się osobiście i musi być potwierdzony przez pracownika Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Dlatego, podczas odbioru dokumentów do logowania, koniecznym jest zweryfikowanie tożsamości osoby będącej właścicielem mieszkania (dowód osobisty, paszport).

 1. Pytanie: Nie  mogę się zalogować do systemy SIOM błąd 500 (Internal Server Error) to błąd HTTP,

Odpowiedź: Proszę w pierwszej kolejności sprawdzić możliwość logowania na innej przeglądarce internetowej np. Edge, Chrome. W ostatnim czasie otrzymujemy podobne zgłoszenia głównym powodem tego błędu jest  przeglądarka internetowa Firefox-Mozilla.

1.Proszę o wykonanie  o sprawdzenie czy posiadają  Państwo  aktualną przeglądarkę internetową może wymagać aktualizacji.

2.Proszę wykonać operacje czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki zgodnie z instrukcją  https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna