Jeżeli posiadasz już login i hasło możesz w tej chwili przejść na stronę logowania do S.I.O.M.

System Internetowej Obsługi Mieszkańca

 

 

Z dniem 1 stycznia 2014r. uruchomiony został dostęp do Systemu Internetowej Obsługi Mieszkańca (SIOM) w nowej wersji. Zadaniem  systemu jest udostępnienie mieszkańcom informacji na temat wpłat oraz należności.

Nowa wersja systemu SIOM pozwala na:

  • przeglądanie informacji o naliczonych zobowiązaniach w ujęciu rocznym,
  • przeglądanie informacji o zaksięgowanych wpłatach w ujęciu rocznym,
  • przeglądanie salda konta użytkownika na określony dzień miesiąca,
  • dostęp do danych mieszkań oraz lokali użytkowych,
  • dostęp do dokumentów publikowanych w Internecie przeznaczonych dla członków spółdzielni,
  • prezentację danych w formie wykresów oraz tabel.

Aby uzyskać dostęp do systemu niezbędne jest posiadanie identyfikatora oraz hasła, które można uzyskać wysyłając na adres  siom@smpiekary.pl  następujące dane :

  • imię i nazwisko właściciela mieszkania
  • dokładny adres mieszkania
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
  • w temacie wpisać tekst SIOM

Po przeprowadzonej weryfikacji otrzymają Państwo na swoją skrzynkę email informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku.

Proces wydania wniosku trwa do 14 dni roboczych.

W związku z pracami konserwacyjnymi w miesiącu styczniu, dane w systemie pojawią się z opóźnieniem. W celu uzyskania aktualnych informacji na temat rozliczeń prosimy o bezpośredni kontakt z działem czynszów pod numerem telefonu 032 287 19 10 wew. 321.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku po odbiór przygotowanego dla Państwa dokumentu, należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości w budynku Zarządu przy ul. Leśnej 22 pokój nr 27.