Przetargi lokali mieszkalnych:

-

 Wolne lokale użytkowe:
1. Piekary Śląskie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 133 lokal o pow. 59,00 m²
2. Piekary Śląskie ul. Skłodowskiej-Curie 109/1 lokal o pow. 59,00 m²
3. Piekary Śląskie ul. Skłodowskiej-Curie 119/3 lokal o pow. 69,00 m²
4. (od 01.04.2021) Piekary Śląskie ul. Piotra Skargi 13 lokal o pow. 35,10 m² 

 

Oferty prosimy składać w Sekretariacie Zarządu Spółdzielni.

Zapraszamy na negocjacje cenowe. Oferty rozpatrywane będą w kolejności ich składania.

 


 

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich przy ul. Leśnej 22. Minimalna stawka opłaty eksploatacyjnej 11,26 zł/m2 netto. Dopuszcza się przeprowadzenie indywidualnych negocjacji z poszczególnymi oferentami. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

 


 Przetargi inne

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego.

Przetargi archiwalne:

 1. Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.
 2. Przetarg na: remont kominów budynków przy ul. Piłsudskiego 27,29 w Piekarach Śląskich.
 3. Przetarg na “Termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura 2,4 i Zygmunta Starego 2 w Piekarach Śląskich”.
 4. Przetarg na “Dostawę i montaż trzech kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych wraz z chemicznym czyszczeniem instalacji oraz regulacja systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura 2, 4 i Zygmunta Starego 2 w Piekarach Śląskich”
 5. Przetarg na przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej dla Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich
 6. Przetarg na: dostawę oraz montaż dwóch kompletów pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Piotra Skargi 14,16,18  w Piekarach Śląskich.
 7. Przetarg na: Dostawę wraz z montażem sześciu kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 6, 8, 12, 14, 18
 8. Przetarg na: kompleksową wymianę istniejących dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 125/II oraz 127/I w Piekarach Śląskich.
 9. Przetarg na: dostawę oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 87, 89, 91, 93, 99, 101 w Piekarach Śląskich.
 10. Przetarg na: dostawę oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 95, 97, 103, 105, 107, 109 w Piekarach Śląskich.
 11. Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Piotra Skargi 24 w Piekarach Śląskich.
 12. Przetarg na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.
 13. Przetarg na wykonanie izolacji pionowej ścian zachodnich budynków przy ul.Sokołów 2 i 4 w Piekarach Śląskich.
 14. Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu “Wyspa” – nazwa administracyjna “Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.
 15. Przetarg na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.
 16. Przetarg na: Na dostawę oraz montaz-kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodzielnym przy ulicy Sklodowskiej 115,117 w Piekarach ślaskich
 17. Przetarg na: kompleksowa wymiana czterech dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 101/I, 115/I, 99/I oraz 125/I w Piekarach Śląskich
 18. Przetarg na:budowę odcinka kanalizacji sanitarnej(odcinek od KSi do KS7 zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót) z rur PVC-U o długości 168,0 mb”.