Piekary Śląskie, dnia 18.01.2023 roku

 

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Piekarach Śląskich 

OGŁASZA

przetarg pod nazwą:

 

Usługi kompleksowego sprzątania utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych

należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wraz ze środkami czystości oraz środkami higienicznymi.

 

Termin realizacji uslug: 

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Termin realizacji: od 01.04.2023 roku na czas nieokreślony
  • Ogłoszenie o przetargu: 18.01.2023 r.
  • Termin składania  ofert: 14.02.2023 r., godz. 10:00
  • Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22, według wzoru podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wadium w wysokości 10.000,00 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych ) należy wnieść zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Dokumenty do pobrania :