1. Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Haneczka 4 w Piekarach Śląskich.
 2. Przetarg na: remont kominów budynków przy ul. Piłsudskiego 27,29 w Piekarach Śląskich.
 3. Przetarg na “Termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura 2,4 i Zygmunta Starego 2 w Piekarach Śląskich”.
 4. Przetarg na “Dostawę i montaż trzech kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych wraz z chemicznym czyszczeniem instalacji oraz regulacja systemu grzewczego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Adama Didura 2, 4 i Zygmunta Starego 2 w Piekarach Śląskich”
 5. Przetarg na przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej dla Spółdzielczego Domu Kultury przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Piekarach Śląskich
 6. Przetarg na: dostawę oraz montaż dwóch kompletów pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Piotra Skargi 14,16,18  w Piekarach Śląskich.
 7. Przetarg na: Dostawę wraz z montażem sześciu kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Wielkiego 2, 6, 8, 12, 14, 18
 8. Przetarg na: kompleksową wymianę istniejących dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 125/II oraz 127/I w Piekarach Śląskich.
 9. Przetarg na: dostawę oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 87, 89, 91, 93, 99, 101 w Piekarach Śląskich.
 10. Przetarg na: dostawę oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 95, 97, 103, 105, 107, 109 w Piekarach Śląskich.
 11. Przetarg na: remont kominów budynku przy ul. Piotra Skargi 24 w Piekarach Śląskich.
 12. Przetarg na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.
 13. Przetarg na wykonanie izolacji pionowej ścian zachodnich budynków przy ul.Sokołów 2 i 4 w Piekarach Śląskich.
 14. Przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu “Wyspa” – nazwa administracyjna “Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.
 15. Przetarg na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.
 16. Przetarg na: Na dostawę oraz montaz-kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodzielnym przy ulicy Sklodowskiej 115,117 w Piekarach ślaskich
 17. Przetarg na: kompleksowa wymiana czterech dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 101/I, 115/I, 99/I oraz 125/I w Piekarach Śląskich
 18. Przetarg na:budowę odcinka kanalizacji sanitarnej(odcinek od KSi do KS7 zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót) z rur PVC-U o długości 168,0 mb”.
 19. Przetarg na: wykonanie izolacji pionowej ściany południowej (klatka 1 i 2) oraz wschodniej budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 53 w Piekarach Śląskich.
 20. Przetarg na:„ Wykonanie izolacji pionowej ściany południowej, wschodniej oraz zachodniej budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 55 w Piekarach Śląskich”.
 21. Przetarg na: Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kotuchy 27 a, b, c, d w Piekarach Śląskich.
 22. Przetarg na: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce” przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.
 23. Przetarg na„ Remont kominów w budynków przy ul. Leśnej 19 w Piekarach Śląskich”.
 24. Przetarg na :„Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Generała Jerzego Ziętka 62 w Piekarach Śląskich”.
 25. Przetarg na: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Księdza Kapitana Gerarda Waculika 14 w Piekarach Śląskich”
 26. Przetarg na: Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Brzechwy 8 w Piekarach Śląskich
 27. Przetarg :  Remont 20 kominów w budynków przy ul. Cichej 32 w Piekarach Śląskich.
 28. Przetarg : Remont kominów w budynkach przy ul. Ofiar Katynia 4 i 8 w Piekarach Śląskich. 
 29. Ocieplenie klatki nr 2 od strony zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Skargi 16 w Piekarach Śląskich
 30. „Dostawa i montaż dwóch kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Starego 6 i 8 w Piekarach Śląskich”.
 31. Remont 24 kominów w budynków przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Piekarach Śląskich.
 32. „Ocieplenie klatki nr 2 od strony zachodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piotra Skargi 18 w Piekarach Śląskich”.
 33. Remont 20 kominów w budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 10-18 w Piekarach Śląskich
 34. Wykonanie izolacji pionowej ściany północnej wraz z jej dociepleniem w budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 53 w Piekarach Śląskich
 35. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Leśnej 22 w Piekarach Śląskich
 36. Kompleksowa wymiana sześciu dźwigów osobowych zlokalizowanych przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 111/II, 117/I, 99/II, 127/II, 101/II, oraz 113/II w Piekarach Śląskich.
 37. Przetarg na: „Ocieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piotra Skargi 28 i 30 w Piekarach Śląskich”.
 38. Przetarg pod nazwą: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 69 w Piekarach Śląskich” 
 39. Przetarg  na: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Generała Jerzego Ziętka 72 w Piekarach Śląskich”.
 40. Przetarg  na: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Osiedle Andaluzja 17 w Piekarach Śląskich”.
 41. Przetarg na: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 121 w Piekarach Śląskich”.
 42. Przetarg na: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 119 w Piekarach Śląskich”.
 43. Przetarg na: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 127 w Piekarach Śląskich”.
 44. Przetarg na: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Osiedle Andaluzja 18 w Piekarach Śląskich”.
 45. Przetarg pod nazwą: „Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sowińskiego 2a w Piekarach Śląskich”.
 46. Usługi kompleksowego sprzątania – utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wraz ze środkami czystości oraz środkami higienicznymi.
 47. Przetarg niegraniczony na fizyczną ochronę mienia, konserwacje i serwis systemów monitorowania obiektów oraz interwencje specjalistycznych grup interwencyjnych
 48. przetarg pod nazwą: „Dostawa i montaż ośmiu kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piotra Skargi 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38 w Piekarach Śląskich”.