Piekary Śląskie, dn. 18-04-2023 r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,92 kWp

na dachu budynku przy ul. Leśnej 22 w Piekarach Śląskich”.

 Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.06.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu: 18.04.2023 r.

Termin  składania  ofert: 10.05.2023 r., godz. 9:00

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3 Wykonana robota instalacyjna, osoba uczestnicząca w zamówieniu

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Rysunki pomocnicze