Piekary Śląskie, dn. 06-03-2023 r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

„Dostawa i montaż ośmiu kompaktowych węzłów cieplnych                               

     dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych   przy ul. Piotra Skargi 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38

w Piekarach Śląskich”.

UWAGA : Zmieniono Załącznik nr 2 do SWIZ -09.03.2023 r

                 Zmieniono Załącznik nr 2 do SWIZ -14.03.2023 r

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Termin  realizacji: Do dnia  28.07.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu: 06.03.2023 r.

Termin  składania  ofert: 20.03.2023 r., godz. 10:00

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1   Formularz ofertowy

Załącznik nr 2   Zestawienie urządzeń materiałów/ produktów- obowiązujacy z dnia 14.03.2023 

Załącznik nr 2   Zestawienie urządzeń materiałów/ produktów- wersja z dnia 09.03.2023 nieobowiązujący 

Załącznik nr 2   Zestawienie urządzeń materiałów/ produktów wersja pierwotna -nieobowiązujący

Załącznik nr 3   Oświadczenia

Załącznik nr 4   Wykonana robota budowlano-instalacyjna, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5   Wzór umowy