Informujemy, że w zakładce akty prawne został umieszczony statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28.05.2018 roku uchwałą nr 10/2018 obowiązujący od 16.08.2018 roku.