Piekary Śląskie, dn. 14-12-2020r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

kompleksowa wymiana czterech dźwigów osobowych 

zlokalizowanych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 101/I, 115/I, 99/I

oraz 125/I w Piekarach Śląskich”.

Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin  realizacji:

– Skłodowskiej 101/1 –  do dnia 30.06.2021 r.

– Skłodowskiej 115/1 –  do dnia 31.10.2021 r.

– Skłodowskiej   99/1 –  do dnia 30.06.2022 r.

– Skłodowskiej 125/1 –  do dnia 31.10.2022 r.

 

Ogłoszenie o przetargu: 14.12.2020 r.

Termin  składania  ofert: 04.01.2021 r., godz. 12:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA