Zapraszamy na naukę gry na gitarze klasycznej do Klubu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 83. Informacje pod numerem telefonu 32 287 92 65