Piekary Śląskie, dn. 25-11-2021r.

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Księdza Gerarda Waculika 14

w Piekarach Śląskich”.

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 31.10.2022 r.

 

Ogłoszenie o przetargu: 25.11.2021 r. 

 

Termin  składania  ofert: 14.12.2021 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

Odpowiedzi na zapytania:

1.Zapytanie pierwsze 

2.Zapytanie drugie