Piekary Śląskie, dn. 23-02-2024r.

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Szmaragdowej 19

w Piekarach Śląskich”.

Warunki postępowania określono

w SIWZ.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.07.2024 r.

 

Ogłoszenie o przetargu: 23.02.2024 r. 

 

Termin  składania  ofert: 12.03.2024 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

Załącznik nr 7  Projekt wzmocnienia ścian