Piekary Śląskie, dn. 25-02-2020r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

OGŁASZA

przetarg pod nazwą:

dostawa oraz montaż dwóch kompletów pojemników do segregacji odpadów  w systemie półpodziemnym

dla nieruchomości  przy ulicy  Piotra Skargi 14,16,18 w Piekarach Śląskich.

 

Warunki postępowania określono w Zapytaniu o cenę.

  • Termin  realizacji: Do dnia 29.05.2020 r.
  • Ogłoszenie o przetargu: 25.02.2020 r.
  • Termin  składania  ofert: 16.03.2020 r., godz. 12:00

  

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 i 2 – Formularz ofertowy, projekt umowy

Załącznik nr 3 – projekt zagospodarowania terenu