Piekary Śląskie, dn. 28-04-2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Piekarach Śląskich 

OGŁASZA

przetarg pod nazwą:

„dostawa oraz montaż kompletu pojemników do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym dla nieruchomości przy ulicy Skłodowskiej 87, 89, 91, 93, 99, 101 w Piekarach Śląskich.

 

Warunki postępowania określono w „Zapytaniu o cenę”.

  • Termin realizacji: Do dnia 27.07.2020 r.
  • Ogłoszenie o przetargu: 28.04.2020 r.
  • Termin składania  ofert: 15.05.2020 r., godz. 12:00
  • Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: