Piekary Śląskie, dn. 19-09-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych

przy ul. Piotra Skargi 28 i 30

w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

Termin  realizacji: Do dnia 30.06.2023 r.  

Ogłoszenie o przetargu: 19.09.2022 r.
 

Termin  składania  ofert: 30.09.2022 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3   Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4   Wzór umowy

Załącznik nr 5   Przedmiar robót – Piotra Skargi 28

Załącznik nr 5   Przedmiar robót – Piotra Skargi 30

Załącznik nr 6   Projekt budowlany (plik w formacie 7-zip w celu otwarcia pliku proszę pobrać darmowy program 7- zip )