Piekary Śląskie, dn. 29-11-2023 r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Generała Jerzego Ziętka 70

w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

 

Termin  realizacji: Do dnia 30.06.2024 r.

Ogłoszenie o przetargu: 29.11.2023 r.

 

Termin  składania  ofert: 12.12.2023 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenia

Załącznik nr 3 Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Załącznik nr 5 Przedmiar robót

Załącznik nr 6 Projekt budowlany