Piekary Śląskie, dn. 14-06-2021r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kotuchy 27 a, b, c, d  

w Piekarach Śląskich.

 

 

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

Termin  realizacji: Do dnia 31.10.2021 r.

Ogłoszenie o przetargu: 14.06.2021 r.

Termin  składania  ofert: 29.06.2021 r., godz. 12:00

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany