Piekary Śląskie, dn. 08-11-2021r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Ocieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Generała Jerzego Ziętka 62

w Piekarach Śląskich”.

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

Termin  realizacji: Do dnia 31.10.2022 r.

  

Ogłoszenie o przetargu: 08.11.2021 r.

 

Termin  składania  ofert: 23.11.2021 r., godz. 10:00

  

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Oświadczenia

Załącznik nr 3  Wykonana robota budowlana, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 4  Wzór umowy

Załącznik nr 5  Przedmiar robót

Załącznik nr 6  Projekt budowlany

Załącznik nr 7  Projekt wzmocnienia ścian warstwowych

 

Pytania i odpowiedzi :

1.  Pytania  nr 1 i odpowiedzi 

2.  Pytania  nr 2 i odpowiedzi