Piekary Śląskie, dn. 06-05-2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Piekarach Śląskich 

OGŁASZA

przetarg pod nazwą:

„remont kominów budynków przy ul. Piłsudskiego 27, 29 w Piekarach Śląskich.

 

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Termin realizacji: Do dnia 30.06.2020 r.
  • Ogłoszenie o przetargu: 06.05.2020 r.
  • Termin składania  ofert: 20.05.2020 r., godz. 13:00
  • Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: