Piekary Śląskie, dn. 25-06-2021 r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych na osiedlu „ Wyspa” – nazwa administracyjna „Na Lipce”

przy ulicy Bytomskiej i Słowików w Piekarach Śląskich.

 

Warunki postępowania określono

w ogłoszeniu.

 

Ogłoszenie o przetargu: 28.06.2021 r.

Termin wpłaty wadium: 13.07.2021 r.
 

Termin  składania  ofert: 20.07.2021 r., godz. 10:45

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1.  Ogłoszenie o przetargach

 2. Regulamin przetargu