Piekary Śląskie, dn. 17-06-2020r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Piekarach Śląskich 

OGŁASZA

przetarg pod nazwą:

„wykonanie izolacji pionowej ścian zachodnich budynków przy ul. Sokołów 2 i 4 w Piekarach Śląskich”.

 

Warunki postępowania określono w zapytaniu o cenę.

  • Termin realizacji: Do dnia 31.08.2020 r.
  • Ogłoszenie o przetargu: 17.06.2020 r.
  • Termin składania  ofert: 06.07.2020 r., godz. 12:00
  • Miejsce składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: