Piekary Śląskie, dn. 30-07-2021r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

remont kominów w budynku przy ul. Leśnej 19 w Piekarach Śląskich.

Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin  realizacji: Do dnia 30.09.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu: 30.07.2021 r.

 

 

Termin  składania  ofert: 10.08.2021 r., godz. 10:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA