Piekary Śląskie, dn. 04-03-2022r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

Przetarg pod nazwą:

„Remont 20 kominów w budynków przy ul. Cichej 32 w Piekarach Śląskich.

Warunki postępowania określono

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin  realizacji: Do dnia 31.05.2022 r.

  

Ogłoszenie o przetargu: 04.03.2022 r.
 

Termin  składania  ofert: 18.03.2022 r., godz. 10:00

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 

41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Zapytanie o cenę 

2.Załącznik nr 1  – Formularz ofertowy

3.Załącznik nr 2  – Wzór umowy

4.Załącznik nr 3  – Przedmiar robót

 

Odpowiedź na zapytania :