Piekary Śląskie, dn. 12-04-2022r.

 

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

Dostawa i montaż dwóch kompaktowych węzłów cieplnych dwufunkcyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Zygmunta Starego 6 i 8

w Piekarach Śląskich”.

UWAGA : Zmieniono Załącznik nr 2 do SWIZ -09.03.3023 r

Warunki postępowania określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

Termin  realizacji: Do dnia 29.07.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu: 12.04.2022 r.

Termin  składania  ofert: 29.04.2022 r. , godz. 12:00

 

 

Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej,  41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  Zestawienie urządzeń/materiałów/produktów -Obowiązujący

Załącznik nr 2  Zestawienie urządzeń/materiałów/produktów

Załącznik nr 3   Oświadczenia

Załącznik nr 4   Wykonana robota budowlano-instalacyjna, osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5   Wzór umowy

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA: