PROJEKT NR 6.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego na osiedlu Andaluzja 17

w Piekarach Śląskich

 
DOFINANSOWANIE: 79.986,64 zł (p­remia termomodernizacyjna)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 307.640,92 zł

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego na os. Andaluzja 17 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– regulacja instalacji CO,

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu 0,5 m poniżej gruntu metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– wymian okien piwnic, wymiana drzwi zewnętrznych.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków