DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Bursztynowej 6

w Piekarach Śląskich

DOFINANSOWANIE: 238.174,59 zł (premia remontowa)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 951.468,37 zł

 

Opis projektu:

Przedsięwzięcie remontowe obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Bursztynowej 6 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– demontaż płyt azbestowych,

– wzmocnienie ścian warstwowych kotwami,

– ocieplenie ściany południowej metodą bezspoinową z użyciem styropianu EPS 14 cm,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu 0,1 m poniżej gruntu metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego EPS 8 cm,

– kompleksowy remont balkonów i tarasów,

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków