DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Franciszka Kotuchy 27 a, b, c, d

 w Piekarach Śląskich

 

DOFINANSOWANIE: 86.400,00 zł (premia termomodernizacyjna)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 540.000,00 zł

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Kotuchy 27 a, b, c, d w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu ław fundamentowych metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– wymian okien piwnic.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków