DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Generała Jerzego Ziętka 62

w Piekarach Śląskich

 

DOFINANSOWANIE: 178.031,84 zł (premia termomodernizacyjna)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 985.972,09 zł

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Generała Jerzego Ziętka 62 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu oraz wełny mineralnej, po uprzednim demontażu płyt azbestowych (acekol) oraz starej izolacji z wełny i wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu ław fundamentowych metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków