DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Generała Jerzego Ziętka 70
w Piekarach Śląskich

 

DOFINANSOWANIE: 201.504,62 zł (premia remontowa)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: : 806.030,48 zł

 

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Generała Jerzego Ziętka 70 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu ław fundamentowych metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– wymiana okienek piwnicznych,

– wymiana drzwi wewnętrznych do piwnic,

– montaż prefabrykowanych naświetli,

Konserwacja balustrad schodów zewnętrznych,

– prace towarzyszące.

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków