DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Generała Jerzego Ziętka 72

w Piekarach Śląskich

 

DOFINANSOWANIE: 485.752,84 zł (premia termomodernizacyjna)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 651.742,84 zł
 
Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Jerzego Ziętka 72 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– regulacja instalacji CO,

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu 1,5 m poniżej gruntu metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– wymian drzwi zewnętrznych.

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków