DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Brzechwy 4
w Piekarach Śląskich

 

DOFINANSOWANIE: 224.014,90 zł (premia remontowa)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: : 896.059,59 zł

 

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Jana Brzechwy 4 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– ocieplenie ściany zewnętrznej metodą bezspoinową z użyciem styropianu, po uprzednim demontażu płyt azbestowych (acekol) oraz starej izolacji z wełny i wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu ław fundamentowych metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– prace towarzyszące.

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków