DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Piotra Skargi 30

w Piekarach Śląskich

 
DOFINANSOWANIE: 160.673,70 zł (premia remontowa)
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 642.694,78 zł
 
Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Piotra Skargi 30 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– regulacja instalacji CO,

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu 0,5 m poniżej gruntu metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– wymian okien piwnic,

– remont balkonów

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.