DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 127

w Piekarach Śląskich

 
DOFINANSOWANIE: 404.933,10 zł (premia termomodernizacyjna)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1.280.107,42 zł
 
Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 127 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– regulacja instalacji CO,

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu, po uprzednim demontażu płyt azbestowych (acekol) oraz starej izolacji z wełny i wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu 0,5 m poniżej gruntu metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 26,845 kWp na dachu budynku.

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków