DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 129

w Piekarach Śląskich

DOFINANSOWANIE: 107.881,35 zł (premia termomodernizacyjna)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 632.666,34 zł

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 129 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu, po uprzednim demontażu płyt azbestowych (acekol) oraz starej izolacji z wełny i wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu ław fundamentowych metodą bezspoinową   na bazie styropianu wodoodpornego,

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków