DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 69

w Piekarach Śląskich

 

DOFINANSOWANIE: 201.666,77 zł (premia termomodernizacyjna)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 641.028,11 zł

 

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 69 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– regulacja instalacji CO,

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu, po uprzednim demontażu płyt azbestowych (acekol) oraz starej izolacji z wełny i wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu 0,5 m poniżej gruntu metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,105 kWp na dachu budynku.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków