DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 87
w Piekarach Śląskich

DOFINANSOWANIE: 300.166,14 zł (premia remontowa)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: : 1.200.664,57 zł

 

Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Skłodowskiej – Curie 87 w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu, po uprzednim demontażu płyt azbestowych (acekol) oraz starej izolacji z wełny i wykonaniu dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic do poziomu ław fundamentowych metodą bezspoinową na bazie styropianu wodoodpornego,

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– remont elewacji północnej,

– remont balkonów,

– remont strefy wejść,

– prace towarzyszące,

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków