DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Sowińskiego 2a

w Piekarach Śląskich

 
DOFINANSOWANIE: 175.762,48 zł (premia remontowa)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 752.369,78 zł

 
Opis projektu:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmowało kompleksową termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Sowińskiego 2a w Piekarach Śląskich.

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

– ocieplenie stropodachu poprzez nadmuch granulatu z wełny mineralnej,

– ocieplenie stropu wykusza od spodu styropianem,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową z użyciem styropianu, po uprzednim demontażu płyt azbestowych (acekol) oraz starej izolacji z wełny,

– ocieplenie ścian przyziemia wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej,

– wymiana okien piwnicznych,

– remont balustrad balkonowych, naprawa płyt balkonowych

– remont zadaszeń nad wejściami do budynku.

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków