Piekary Śląskie, dn. 06-05-2021r.

Spółdzielnia   Mieszkaniowa

w Piekarach  Śląskich 

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg pod nazwą:

wykonanie izolacji pionowej ściany południowej, wschodniej oraz zachodniej budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 55 w Piekarach Śląskich.

Warunki postępowania określono

w zapytaniu o cenę.

  • Termin  realizacji: Do dnia 30.07.2021 r.
  • Ogłoszenie o przetargu: 06.05.2021 r.
  • Termin  składania  ofert: 21.05.2021 r., godz. 10:00
  • Miejsce  składania ofert: Sekretariat  Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Leśna 22

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapytanie o cenę

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – przedmiar robót

Załącznik nr 4 – specyfikacja materiałowa